Tot 2005 was het Botgat militair oefenterrein, waarvan tot 2010
nog veel restanten zichtbaar waren. Zo lag er een ronde startbaan,
een grote schietbaan en een gebouwencomplex. Nu resteert
slechts een uitzichttoren in het hart van wat een startplatform
voor af te schieten projectielen was.