De locatie waar ooit het eerste dorp Boesingheliede gelegen zou hebben. 

De locatie waar het huidige Boesingheliede ligt. 

1850

1880

1900

1930

1964

In het gebied wat nu de gemeente Haarlemmermeer is, hebben vroegere verschillende dorpen en eilanden gelegen. Door overstromingen en de drooglegging zijn deze dorpen en eilanden verdwenen. Dit keer gaan we naar een buurtje met een wel heel vreemde naam in de Haarlemmermeer: Boesingheliede

 

Boesingheliede ligt in het noorden van de Haarlemmermeer, net iets zuidelijk van Zwanenburg. Het dorp is vernoemd naar een gelijknamig dorp dat vlakbij Nieuwerkerk lag. Het buurtschap heeft ook de nodige naamsveranderingen gehad. Zo werd het rond 1872 Nieuwerkerkhoek genoemd. Omstreeks 1924 heette de buurt Dyserinck en tot 1959 heette het Kladdebuurt.

Het eerste dorp verdween rond 1450, dat was tegelijkertijd met het dorp Haarlemmerwoude. De oorzaak waren de vele overstromingen die het gebied teisterden. Overstromingen die ontstonden doordat het veengebied waar het Haarlemmermeer deel van uitmaakte gebruikt werd voor veenontginningen. Door deze ontginningen werd het wateroppervlak groter en de golfslag sterker. Stormvloeden deden de rest. Na de drooglegging in 1850 werd het Boesingheliede opnieuw opgebouwd. In 1880 verschijnt de naam Dyserinck voor het eerst op de kaart. Niet op de plek van het oude dorp Boesingheliede, maar op de huidige plek.