Een fragment van de door Floris Balthasar gemaakte kaart uit 1615 van het Hoogheemraadschap Rijnland

Vlakbij boven de Lutkemeerpolder bij Amsterdam-Osdorp, ligt een rare berg in het landschap: de Raesberg. Tussen de 17e en 19e eeuw lag hier het dorp Raesdorp. Het dorp strekte zich uit richting Halfweg (vroeger Polanen). Raesdorp lag aan het Spieringmeer (nu een deel van de Haarlemmermeerpolder) en het Lutkemeerp (nu Lutkemeerpolder). Door enkele overstromingen van de ‘Waterwolf’ (bijnaam van het Haarlemmermeer), verdwenen grote stukken land. Bij een overstroming van 1632 verdween het dorp op 6 tot 8 huizen na. De Wysentkade was de grens met het nabijgelegen Osdorp. De kade stamt uit de 11e/12e eeuw, de ontginningsperiode. Tevens was het de grens tussen de gebieden die vanuit Velsen (Osdorp/Sloten)  waren ontgonnen en de gebieden vanuit Haarlem (Nieuwerkerk/Raesdorp) waren ontgonnen. Door de Ringvaart werd de langtong waarop Raesdorp lag doorsneden. Hierdoor kwam het zuidwestelijke deel in de Haarlemmermeer te liggen. Door de inpoldering van het Lutkemeer werd het ook het andere deel van Raesdorp drooggelegd. 

Topografische Militaire Kaart uit 1849: Hierop is te zien hoe de Ringvaart door Raasdorp snijdt