Uitzicht waar ooit de eilanden Beinsdorp en de Vennep gezien konden worden.

Grafiek van de eilanden Beinsdorp en de Vennep (Hoogheemraadschap van Rijnland)

Een kaart uit het begin van de 19e eeuw van de meren die samen later het Haarlemmermeer zouden vormen.  (Afbeelding Beeldbank Noord-Hollands Archief)

Het Eiland Beinsdorp volgens Bolstra in 1740

Fragment van de kaart van Joost Beeldsnijder uit 1575 met het Haerlemmermeer, Leitsemeer en Spieringmeer en met vermelding van zowel Heemstee, Huis te Heemstee en Berkenrode)

Het huidige dorp Beinsdorp is genoemd naar een voormalig eiland met de naam ‘Baeistrip’. Het lag ten noordelijk van het schiereiland De Vennip en was het grootste eiland in het Haarlemmermeer. Het eiland was overigens nooit echt dichtbevolkt. Zo zou er rond 1600 maar één huisje op het eiland gestaan hebben. Ooit heeft er een watermolen gestaan, welke alleen in de zomer actief was wanneer er vee graasde of wanneer men er aan het hooien was. Ook waren er slootjes en dijken tegen het oprukkende water. In 1850, voor de drooglegging van het Haarlemmermeer, was Beinsdorp nog het enige eiland dat boven water uitstak.

 

Na de drooglegging kwam er een nederzetting welke Hillegommerbuurt genoemd werd. Reden hiervoor was dat het dorp vooral bewoond werd door mensen uit Hillegom, waardoor er een belangrijke relatie ontstond tussen de twee dorpen. Uiteindelijk werd de naam veranderd in Beinsdorp. De naam van het dorpshuis verwijst nog naar het eiland verleden van Beinsdorp. Momenteel is het dorp zo klein dat er geen winkels aanwezig zijn en de dorpelingen aangewezen zijn op Nieuw Vennep of Hillegom.

 

1815

1950

Klik hier om een tekst t2018e typen.

1850

1970

1900

1990