Spoorlijn op de Afsluitdijk?

Speciale wegen

Noordzeekanaal vs twee landhuizen

Spoorlijn Rotterdam Hofplein-Scheveningen

De Dam tussen Holwerd en Ameland

Spoorlijn IJmuiden - Santpoort Noord

Spoorlijn IJmuiden-Santpoort

Fuikvaart Haarlem

Haarlemmermeerspoorlijnen

Goudriaankanaal