Dit zijn twee foto’s van een middenberm van twee snelwegen. Het bijzondere is dat dit ook een restant is van een plan om Amsterdam met Leeuwarden met een treinspoor te verbinding. Dit is namelijk het spoortracé voor de Afsluitdijk. Het idee was dat met de aanleg van deze dijk, er ook een spoorlijn zou komen.Door de crisis in 1932 is dit plan uiteindelijk nooit ten uitvoer gebracht. Maar de restanten van dit plan zijn nog steeds te zien in het landschap.

Bij Den Oever zie je ook nog de bruggenhoofden liggen waar de spoorbruggen op zouden komen.