In 1853 werd er besloten om twee dorpen te stichten in het zojuist drooggelegde Haarlemmermeer. Dit waren Kruisdorp en Venneperdorp. Het opmerkelijke hieraan is dat beide dorpen niet meer bestaan. Beide dorpen werden in het midden van de polder gevestigd. Het leven in rondom het gebied van Venneperdorp van zo zwaar dat dit de bijnaam De Krim kreeg, als verwijzing naar de Krimoorlog. De naam van Kruisdorp was een verwijzing naar de locatie van de nederzetting. Op de kruising van het Hoofdvaart en de Kruisweg. Dit waren twee hoofdassen. De Hoofdvaart en Hoofdweg is noord-zuid georiënteerd, terwijl de Kruisweg van Oost oost-west georiënteerd is en daarmee de Hoofdweg kruist. Als we nu echter op zoek gaan naar Kruisdorp, dan is de kans vrij groot dat je verwezen wordt naar een Kruisdorp in Zeeland. Dat dorp was één van de redenen dat er tijdens de raadsvergadering van 12 november 1886 besloten tot een naamsverandering. Kruisdorp werd Hoofddorp. Dit verwees naar het feit dat Hoofddorp het belangrijkste dorp van de Haarlemmeermeer was, ondanks dat Badhoevedorp lange tijd het grootste dorp was. De economische en bestuurlijke functies die er in Hoofddorp zitten, waren hier de oorzaak van. Aan de Hoofdweg bij het Beursplein vinden we nog het Polderhuis. Hier vergaderde het waterschapbestuur van de Haarlemmermeer en waar vanaf 1912 het college van hoofdingelanden. Ook de ligging had hier mee te maken. De Hoofdweg loopt van Amsterdam (in het noorden) richting Leiden (in het zuiden) en in het verlengde daarvan Hoofddorp. De Kruisweg loopt dan weer van Heemstede/Haarlem in het westen naar Aalsmeer in het oosten en in het verlengde daarvan weer Utrecht. De andere optie naast Hoofddorp was Nieuwerkerk. Deze naam is het niet geworden, omdat er ook al meerdere Nieuwerkerken bestaan.

 

Ondertussen is Hoofddorp uitgegroeid tot een heuse stad. Echter, veel Hoofddorpers spreken nog van het Dorp als ze over het centrum hebben. Er is een tijdje het geluid geweest om de naam te veranderen, aangezien de naam Hoofdstad een beetje vreemd is. Twee opties leken het meest waarschijnlijk: Meerstad en Kruisstad, waarbij de laatste naam duidelijk verwijst naar het oude Kruisdorp. Het is onduidelijk wat er met die idee gebeurd is, aangezien er weinig tot niks over te vinden is.