Een kaart uit het begin van de 19e eeuw van de meren die samen later het Haarlemmermeer zouden vormen.  (Afbeelding Beeldbank Noord-Hollands Archief)

Fragment van de kaart van Joost Beeldsnijder uit 1575 met het Haerlemmermeer, Leitsemeer en Spieringmeer  en met vermelding van zowel Heemstee, Huis te Heemstee en  Berkenrode)

Grafiek van de eilanden Beinsdorp en de Vennep  (Hoogheemraadschap van Rijnland)

Haarlemmermeer, "Nauwkeurige kaart van de Haarlemmer of Leidsemeer…", Isaak Tirion, 1745

Deze overzichtskaart van de ontwikkeling van de Haarlemmermeer komt ook voor op de website van het Cruquius Museum (http://www.cruquiusmuseum.nl/mapleft.jpg). Daar wordt deze kaart aangemerkt als "historisch", wat ook overeenkomt met de stijl van de kaart, die hem plaatst tegen het einde van de 19e eeuw. Hij is getekend naar het orgineel van Melchior Bolstra uit 1740.

Nieuw Vennep wordt voor het eerst vermeld in 1334 als ambachtsheerlijkheid. Het gebied lag tussen het Haarlemmermeer en het Leidsche Meer. Door de groei van beide meren bleef weinig meer over van de heerlijkheid. In 1470 kon je van Aalsmeer naar Hillegom lopen, al was dat wel een flinke uitdaging en je moest de rivier de Vennep oversteken. In 1480 was het eilandje Vennep/Vennip nog een schiereiland. Door stormen werd het schiereiland zelfs een eiland. Later werd het eiland zelfs in drieën gedeeld om uiteindelijk onder water te verdwijnen. In 1830 woonde er niemand meer. Na de inpoldering in 1850 werd op het kruispunt van de Hoofdvaart en de Venneper dwarstocht Venneperdorp gesticht. Geschriften melden dat je na de drooglegging nog iets kon zien van het voormalige eiland. Je moest bij het kerkje van Nieuw-Vennep naar het noordoosten kijken om dan ongeveer 700 meter verderop een hoger stuk land te zien liggen.
Door de agrarische ontwikkeling zal het eiland uiteindelijk verdwijnen uit het landschap. Momenteel zijn er geen sporen meer te vinden. Ook de ligging van het eiland is niet helemaal duidelijk. Waar de ene bron schrijft dat het eiland ten noordoosten van het kerkje van Nieuw Vennep lag, zo schrijft een andere bron weer dat ten noordwesten van het voormalige Venneperdorp het eiland De Vennip gelegen heeft. Kaarten uit die tijd leggen het eiland dan weer ten zuiden van het eiland Beinsdorp.