Wie door Amsterdam Noord rijdt heeft niet het gevoel vlakbij de hoofdstad van Nederland te zijn. Wie vanaf Durgerdam naar Marken (of v.v.) rijdt, over de Waterlandse Zeedijk. Ter hoogte van Ransdorp ligt er links van de weg een groot meer. Dit meer heet tegenwoordig het Kinselmeer. Dit meer is een zogenaamd wiel. Een meer ontstaan door een dijkdoorbraak. In 1421 werd Nederland getroffen door de Sint-Elisabethsvloed. Tijdens deze watersnood werden delen van Zeeland en Holland getroffen. Men denkt dat de overstroming ontstaan is door een zware noordwesterstorm, gecombineerd met zeer hoge stormvloed, al hoewel men niet denkt dat dit de doorslaggevende factor was. Het bijzondere aan deze overstroming is, is dat men haar ook wijdt de Hoekse en Kabeljauwse twisten (Het conflict tussen de Hoeken en Kabeljauwen was een strijd tussen verschillende facties binnen de elite van het graafschap Holland. Adel en steden waren erbij betrokken. De strijd woedde bij tussenpozen vanaf de tweede helft van de 14e eeuw tot het eind van de 15e eeuw). Door deze twisten was het dijkonderhoud verwaarloosd. Als gevolg hiervan waren de dijken niet sterk en kon zowel zeewater als rivierwater de dijken doen doorbreken. Bij een dijkdoorbraak in 1825 werd het Kinselmeer vergroot. De naam is een verwijzing naar de twee dorpen die hier ooit gelegen hebben: Grote en Kleine Keynsel. Overigens hebben de dorpjes meerdere overstromingen meegemaakt. Naast de Sint-Elisabethsvloed, hebben de dorpjes ook de Allerheiligenvloed uit 1570 meegemaakt. Beide vloeden hebben ervoor gezorgd dat de dorpjes steeds meer westwaarts verplaatst werden. Ondertussen is het gebied een beschermd natuurgebied geworden. Overigens is dit niet het enige gebied dat getroffen werd door overstromingen. Iets ten noorden van het Kinselmeer liggen de Blijkmeerpolder en het Barnegat. De dijken bij Scharwoude zijn ook meerdere malen doorgebroken geweest. In het verleden lag er een rechte dijk die van Scharwoude rechtdoor naar Hoorn liep. Door doorbraken is de Hoornse Hop ontstaan, maar misschien daarover een andere keer meer.

1834

1873