Deze overzichtskaart van de ontwikkeling van de Haarlemmermeer komt ook voor op de website van het Cruquius Museum (http://www.cruquiusmuseum.nl/mapleft.jpg). Daar wordt deze kaart aangemerkt als "historisch", wat ook overeenkomt met de stijl van de kaart, die hem plaatst tegen het einde van de 19e eeuw. Hij is getekend naar het orgineel van Melchior Bolstra uit 1740.

Topografische Militaire Kaart uit 1849: Hierop is te zien hoe de Ringvaart door Nieuwerkerk snijdt

In het gebied wat nu de gemeente Haarlemmermeer is hebben vroegere verschillende dorpen en eilanden gelegen. Door overstromingen en de drooglegging zijn deze dorpen en eilanden verdwenen. Eerder hebben we het al gehad over Raesdorp en het voormalig eiland waar het dorp op lag. Dit keer gaat het over Nieuwerkerk.
Nieuwerkerk was een dorp in Noord-Holland. Samen met Rietwijk (het dorp Rijk) vormde het een ambacht. Waarschijnlijk heette het dorp eerst Boesingelee, maar werd na verplaatsing herdoopt tot Nieuwerkerk. Het huidige dorp Boesinghliede is waarschijnlijk vernoemd naar dit dorp, hoewel andere verhalen vertellen over een gelijknamig dorp dat tegelijkertijd met Nieuwerkerk verdween bij de overstroming van het Haarlemmermeer.
Tussen Vijfhuizen en Nieuwerkerk was vroeger een strook land dat het Haarlemmermeer en het Spieringmeer van elkaar scheidde. Door turfwinning werden de meren groter en bij een storm in 1508 werd dit stuk land overstroomd. Dit was overigens niet de eerste keer dat het dorp overstroomde. In de 15e eeuw bleef er na een overstroming maar twee huizen over. De kerk werd daarna verplaatst naar een nieuw stuk (hierdoor is waarschijnlijk de onduidelijkheid over Boesingelee en Nieuwerkerk ontstaan). In 1631 werd de polder Nieuwerkerk gesticht. In 1690 moest deze kerk alweer verlaten worden door overstromingen. Nu kwam het dorp ter hoogte van Lijnden te liggen. Het dorp werd toen Nieuwerkerk aan de Drecht genoemd.
De Ringvaart loopt dwars door het oude dorp en het gemaal staat op het laatste resterende strookje dat overgebleven was na de overstromingen.