Het huis Klein Leeuwenhorst

Kopergravure van Haarlemmermeer en omliggende plaatsen; door Hendrik de Leth, 1740 Linksboven Haarlem en Heemstede

De naam Abbenes betekent zoiets als het Nes van de Abt. Een nes is een drassig stuk land, een landtong, dus de landtong van de Abt (Abdij). Er zijn geen bronnen die iets vertellen over een adbij op de landtong. Wel is er verslag dat het stuk land behoorde aan de abdij Leeuwenhorst, een abdij onder Noordwijkerhout. Vlakbij de landtong Abbenes lag ook de landtong Huigsloot. De twijfel over de aanwezigheid van een abdij komt van een ander verslag waarbij er sprake is van één of twee woningen. Dat is nogal tegenstrijdig als er een abdij zou staan.

Qua omvang was Abbenes niet veel groter dan Beinsdorp of de Vennip en lag het tussen het Kaagermeer en het Leydse meer. Net als bij alle andere eilanden in het Haarlemmermeer, werd Abbenes bedreigd door afkalving van het land door overstromingen die veroorzaakt werden door stormen. Dit was dusdanig dat vlak voor de drooglegging van het Haarlemmermeer, het eiland nog maar 40 ha was en niet meer bewoond.

Het grappige aan Abbenes is, is dat je op een luchtfoto nog de contouren van het eiland zeer duidelijk kunt zien! Voor de andere eilanden is dat helaas niet meer het geval.

1815

1850

1870

1900

1969

2000