In Halfweg hebben we het station Halfweg. Daar vlakbij is een eenvoudige spoorbrug en een autoweg. Onooglijk en onopvallend. Tot je beter gaat kijken. Tussen de spoorbrug en de autoweg ligt een derde weg. Deze weg loopt over drie eilandjes/bouwwerkjes. Dit is het sluiseiland van Halfweg, gebouwd tussen 1557 en 1583.
In 2017 werden hier oude klinkers gevonden, die waarschijnlijk behoorden tot een Napoleontische weg die hier liep in het begin van de 19e eeuw. Deze weg liep naar een geschutstoren die daar gebouwd was: het Reduit Défensif. Deze toren was gebouwd op het middeneiland en had als doel de Russen en de Pruisen tegen te houden. 

De reden waarom er voor Halfweg gekozen was, was omdat het dorpje strategisch gelezen was, tussen Haarlem en Amsterdam, en tussen het IJ  en het Spieringermeer. Het water van het IJ en de Spieringermeer werd alleen door de drie sluizen afgesloten. Het reduit was een onderdeel van een waterlinie die door de Patriotten aangelegd was rondom Amsterdam. De bedenker van deze linie was ingenieur Krayenhoff. Hij zou ook de latere Posten van Krayenhoff bedenken en was daarmee de voorloper voor de Stelling van Amsterdam.  

In 1812 werd het Reduit Défensif gebouwd. Hij was gebouwd in drie verdiepingen, met een bouwvrije ruimte voor honderd man.
Echter, in 1815 werd hij al weer gesloopt. De sluis was niet stevig genoeg om het gewicht te dragen. Daarnaast besefte men, dat als men de sluizen kapot zou schieten, de hele omgeving tot aan Den-Haag zou kunnen overstromen. Onder de grond zijn de restanten van deze toren nog terug te vinden. Nu rest er alleen drie, zeer vervallen, sluisjes en een eenvoudige weg naar het station.