Parallel aan het Noordzeekanaal loopt een voormalige spoorweg. Deze spoorlijn is de lijn Santpoort Noord-IJmuiden, ook wel IJmondlijn, IJmuiderlijn of Vislijn. Deze lijn werd geopend in 1867 en sloot op 1983 voor personenvervoer en uiteindelijk in 1999 met goederentransport.

Het lijn begon in eerste instantie als zijlijn van het traject Haarlem – Uitgeest en sloot bij station Velsen-IJmuiden Oost aan op dit traject. Aan de andere kant liep de lijn door tot aan de sluizen van IJmuiden, met het idee dat grote passagiersboten zouden afmeren. In de praktijk voeren deze schepen vooral door naar Amsterdam. Als gevolg hiervan werd het spoor in 1889 verlegd naar de vissershaven, waar het uiteindelijk hoofdstation geopend werd. Naast het hoofdstation werd het visstation aangelegd.

Bij de opening in 1890 kreeg de begraafplaats Westerveld een eigen spooraansluiting voor de treinen vanuit Amsterdam. De lijnen sloten op elkaar ter hoogte van de overweg bij station Driehuis-Westerveld.

Door spoorverdubbeling en elektrificatie werden er in 1927 drie nieuwe haltes geopend: Velsen Zeeweg, IJmuiden Casembrootstraat en IJmuiden Julianakade.

Door de bouw van de Velsertunnel in 1957 werd de spoorlijn Haarlem – Uitgeest verplaatst. Dit had als gevolg dat de aansluiting bij station Santpoort Noord kwam te liggen. Het oude tracé werd daarna verwijderd.

Uiteindelijk werd de gehele lijn opgedoekt in 1994. In de periode tussen 1983 en 1994 werd het traject alleen nog maar gebruikt voor goederenvervoer van vis in koelwagens, vandaar de bijnaam ‘Vislijn’.

De foto's stammen uit 2014. Ondertussen loopt er een buslijn over een groot deel van de spoorlijn. 

Stuk spoorweg

Voet van een bovenleiding

Overgang bij station IJmuiden

Station Driehuis-Westerveld

Station Velsen-IJmuiden Oost

Station Casembootstraat

Stootblok IJmuiden

Stationswachtershuis Westerveld

Station Velsen-IJmuiden Oost

Overgang Verloren van Themaatlaan?

Station IJmuiden

Stationswachtershuis Zeeweg

Voet van een bovenleiding

Brug over de Stationsweg

Stationstrap IJmuiden