Ameland is een tijdje geen eiland geweest, maar een schiereiland. Tegenwoordig vinden we de natuur in het Waddengebied belangrijk, in 1870 was dat blijkbaar wel anders. Men had het plan om de Waddenzee in te polderen. De zee werd beschouwd als gevaarlijk en deze had al ettelijke gebieden onder water gezet en voor verdronken dorpen gezorgd het gebied van de Dollard. De naam Dollard is dan ook afgeleid van ‘Dolle Aard’ (van de zee). Een van de gebieden die nu verdwenen is, is het gebied Reidersland.

De verbindingsdam begon op het vasteland aan de noordzijde van het dorp Holwerd. De dam naar Ameland had een lengte van ongeveer zeven kilometer. Twee kilometer ten zuidoosten van het dorp Buren eindigde de dam bij de dijk Waddendijk.

Jonkheer Pieter Jan Willem Teding van Berkhout had plannen voor landaanwinning op de Friese wadden. Om de aanslibbing te bevorderen en het slik vast te leggen moest er een dam over het wantij worden aangelegd. In 1870 werd de NV Maatschappij tot Landaanwinning op de Friesche Wadden opgericht. Teding van Berkhout werd de directeur. De dam kwam gereed in 1872.

Toen Bos de eerste Atlas maakte in 1877 werd deze dam dus al ingetekend  De dam was op dat moment pas 0,5 meter hoog. In oktober 1881 sloeg een storm een groot gat in de dam. De dam werd hersteld, maar in april 1882 volgde weer een storm. Er was geen geld meer om de dam opnieuw te herstellen.

In 1961 werd het plan echter weer opgeworpen. een commissie “Verbinding Ameland-vaste wal” onder voorzitterschap van de heer Ir. J.B. Ritzema van Ikema werd benoemd. Een paar argumenten die gebruikt werden waren die van recreatie en de daaraan gekoppelde economische welvaart. Echter, het plan veroorzaakte ook de oprichting van de Waddenvereniging die zich, met succes, tegen het plan verzette. 
Of de dam er ook nog gaat komen is te betwijfelen, maar ondertussen zijn er wel andere plannen geweest, zoals een kabelbaanverbinding tussen Friesland en Ameland. 

Bij laag water is de dam nog te zien en te volgen bij het Wadlopen.

Dam bij Holwerd

Dam ten zuiden van Ameland

Een stuk dam die bij eb droog is komen te liggen