Groeve 't Schietgat

 Vlakbij de Goudsberg, aan de Goudsbergweg en de Weg naar ’t Hek, ligt een mini zandvlakte. Niets bijzonders zou je zeggen in een gebied dat in Nederlandse zandlandschap ligt. Op waar op twee kilometers hemelbreeds de Wekeromse Zandverstuiving ligt. Echter, dit is niet zomaar een zandvlakte, maar dit is de groeve ’t Schietgat.

Het zand dat hier afgegraven werd, werd gebruikt voor de aanleg van een ballastbed. Een ballastbed wordt gebruikt om spoorwegen op te liggen. Het zorgt voor stabiliteit, het dempen van trillingen en voor de afvoer van regenwater. De spoorlijn waar dit ballastbed een onderdeel van zou worden, was die van een spoorwegverbindingen tussen de haven van Nijkerk naar het station van Ede. Het tracé ging via Nijkerk, Voorthuizen, Barneveld, Lunteren en Ede. Vanaf Barneveld naar Lunteren ging het tracé met een grote bocht via het buurtschap Meulunteren, waar de houten keten stonden van de arbeiders die de spoorlijn aanlegden. Daarnaast was dit voor de boeren uit die omgeving van groot belang, want nu hadden ze een goede verbinding met de eierenmarkt van Barneveld.

De spoorlijn is ondertussen gemoderniseerd en delen daarvan zijn ondertussen opgeheven, maar vanaf Barneveld loopt het spoor nog steeds via Lunteren naar Ede en die vreemd knik zit er nog steeds in.

De groeve op een kaart in 1904

Groeve 't Schietgat met wagons.

Het tracé waarbij de vreemde knik goed te zien is. De rode vlek is de groeve. 

Stopplaats Meulunteren

De groeve in 1912

Station Lunteren tegenwoordig