Wegen zijn al sinds jaar en dag belangrijk om gebieden met elkaar te verbinden. Sommige wegen hebben echter zo’n specifieke taak meegekregen, dat ze er naar vernoemd zijn. Denk alleen al aan de snelweg. Hieronder een aantal voorbeelden.


Hessenweg 

Hessenwegen waren handelswegen door Noord-Duitsland en Oost-Nederland richting Utrecht. De benaming verwijst naar de Duitse kooplieden uit de omgeving van Kassel in Hessen. Deze hadden aparte wegen nodig, omdat hun karren niet in de smallere Nederlandse karrensporen pasten. Daardoor waren zij aangewezen op routes over de woeste gronden. 

Hessenwegen in Borculo en Lunteren


Tiendweg

De naam tiendwegen zou afkomstig zijn van de belastingen over de oogst (tiende). Anderen beweren dat de wegen gebruikt werden als een soort van jaagpad.

Tiendweg bij Asperen


Doodweg

Is een weg (vaak niet meer dan een pad) tussen plaatsen zonder kerkhof en de dichtstbijzijnde begraafplaats, die door overlevering van geslacht op geslacht voor ieder gehucht en zelfs voor iedere hoeve was vastgelegd. Het is de weg die men gebruikte om een dode naar zijn laatste rustplaats te brengen

Doodweg Westerheide, Laren


Weg met kerkepad, Holysloot

Kerkpad

Kerkpaden werden vooral 's zondags gebruikt om naar de kerk te gaan, als er geen gewone weg tussen de woonplek en de kerk aanwezig was, waarbij men vaak noodgedwongen dwars door het landschap trok, zonder daarbij gehinderd te worden door een geweigerd recht van overpad.


Hanzeweg, Borculo. Deze weg is tevens een Hessenweg

Hanzeweg

Een hanzeweg is een weg die de zeven Nederlandse en Duitse Hanzesteden met elkaar verbonden. 


Jaagpad, Uithoorn

Jaagpad

Is een pad langs een kanaal of rivier dat werd gebruikt om schepen vooruit te trekken. Dit voorttrekken werd jagen genoemd en geschiedde bij ongunstige wind en tegenstroom.


Sluiseiland, Halfweg waar een Napoleonsweg gelopen heeft. Hiervan zijn restanten in het eiland gevonden.

Napoleonsweg

Een Napoleonsweg is een verharde weg vaak voor het eerst aangelegd tijdens het bewind van Napoleon Bonaparte (1810 - 1813). Deze wegen zijn oorspronkelijk gepland door het Franse leger om snel militaire troepen en materieel te kunnen verplaatsen en dus meestal kaarsrecht aangelegd. Dit in tegenstelling tot oudere in de loop van vele eeuwen 'natuurlijk' gevormde wegen die, vaak het drogere terrein volgend, slingerend in het landschap liggen. Tegenwoordig zijn Napoleonswegen meestal de provinciale wegen. De weg werd met kasseien verhard in een tijd dat verharde wegen nog een zeldzaamheid waren.

[bron:https://nl.wikipedia.org/wiki/Napoleonsweg]