Wie langs de Wüstelaan in Santpoort rijdt, ziet iets vreemds. De weg ligt een stuk hoger dan het landschap er naast. Wat hier aan de hand is, is dat de weg op een oude strandwal ligt, terwijl het lage deel een zogenaamde strandvlakte is. Met andere woorden: hier lag vroeger zee. Nadat hier een binnenzee ontstond, door terugtrekken van de zee of het sluiten van de duinenrij, veranderde het gebied in een veenmoeras. Door veenafgravingen verdween het moeras en klonk het gebied in. In het landschap kun je nog de oude veenafgravingen zien. Wat ook goed op de kaart te zien is, is dat het oude deel van Santpoort op de strandwal ligt. Het stratenpatroon is ook minder georganiseerd. Logisch, want op en zompige ondergrond wil je niet wonen. Door technische ontwikkeling (zoals heien), kan er wel op een zachte ondergrond gebouwd worden. De nieuwe (meer geplande) wijken van Santpoort liggen dan ook op de strandvlakte, in het oude veengebied.